Kritikan Pemuda Sosialis terhadap pengumuman PMX berkaitan pengambilan pelajar 10A untuk Matrikulasi

Langkah kerajaan membenarkan pelajar yang mendapat keputusan cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 10A dan ke atas layak melanjutkan pengajian ke peringkat matrikulasi tanpa mengira kaum adalah tidak mencukupi bagi mengatasi kegusaran masyarakat kaum bukan Bumiputera mahupun Bumiputera dengan sistem pendidikan negara, khasnya berkaitan persoalan akses sama rata dalam program pengajian tinggi.