Berjuang untuk sebuah dunia yang lebih baik dengan alternatif sosialis (Kenyataan bersama Hari Pekerja 2022 oleh Organisasi Kiri Asia Tenggara)

Kita menyambut Hari Pekerja untuk mengingatkan kita tentang kepentingan membina solidariti, organisasi dan mobilisasi kelas pekerja dari bawah untuk supaya meneruskan perjuangan kita menentang sistem kapitalis yang eksploitatif dan ekstratif, dan demi perubahan sosial yang bersifat pembebasan.

Perampasan tanah pertanian di Perak: Kenapa murah hati pada pemaju tapi zalimi petani kecil?

“Kenapa Kerajaan Negeri Perak begitu murah hati pada pemaju swasta tetapi berlaku zalim terhadap petani kecil?” Ini ialah persoalan yang dibangkitkan oleh Dr. Jeyakumar Devaraj, Pengerusi Nasional PSM, dalam sidang akhbar khas untuk mendedahkan maklumat terperinci tentang isu perampasan tanah pertanian di negeri Perak yang menjejaskan punca pencarian golongan petani kecil dan mengancam jaminan makanan di negara kita.