oleh Biro Gender Parti Sosialis Malaysia (PSM)

Parti Sosialis Malaysia (PSM) menyambut baik keputusan Mahkamah Persekutuan yang menghakimi Seksyen 28 di bawah Enakmen Syariah Negeri Selangor berkenaan kesalahan melakukan persetubuhan di luar tabii adalah bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Seksyen 28 telah digunakan sebagai satu alat yang menindas dan untuk menjenayahkan orientasi seksual komuniti LGBT di Malaysia oleh pihak kerajaan negeri.

PSM bangga dengan perjuangan komuniti LGBT Malaysia dalam mendapatkan hak asasi mereka untuk tidak dihukum hanyalah kerana perbezaan seksualiti dan gender. Perjuangan komuniti LGBT sekaligus akan memastikan wujudnya kesaksamaan hak asasi, keadilan dan kebebasan kepada semua rakyat Malaysia yang sepatutnya hidup di dalam negara yang merdeka.

Keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut telah mengingatkan semua rakyat Malaysia, tanpa mengira latar belakang kita, untuk menghentikan penjenayahan dan menghapuskan diskriminasi terhadap masyarakat LGBT. PSM ingin mengingatkan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang berperlembagaan, dan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai orang yang berbagai budaya, agama, seksualiti dan jantina.

Apa-apa tindakan atau undang-undang yang sedia ada tidak boleh mendiskriminasi ataupun menindas sesiapapun. Undang-undang tidak kira Syariah ataupun Sivil perlulah melindungi hak ekpresi orientasi seksual. Perjuangan komuniti LGBT di Malaysia untuk kesaksamaan hak asasi dan penerimaan masih jauh, namun sokongan PSM tetap teguh dan kami akan terus bersolidariti bersama komuniti LGBT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *